žiužis

žiužis
1 žiùžis sm. (2) 138, , NdŽ, , DūnŽ; Rtr, žiužỹs (4) E(Pn), 1. susuktas skarinys mušti (ppr. žaidžiant): Žiùžis yra susuktas iš skaros J. Nevyk žiùžį kietai – skaudus būs Šll. O tas [Užgavėnių žydas] su kepure tokia paaukštinta tura tokį žiùžį pasidirbęs . Ka tau duos su tuo žiužiù par tą nugarą! Lc. Pasidirbs žiùžį, nu ka kam gerai kad užveš su tuo žiužiù, ta jau užveš! Lpl. Susivijęs kietą žiužį kaipgi rėš skersai nugaros Žem. Muštasis, žiužį įgavęs, vėl pabrūkš kitam įdavė, o tas šalip stovintį taip pat šmiaukš šmiaukš raižė M.Valanč. Žiùžį susivyti reik abrūso, ka nugara skambėtum End. Pakėlusi nuo žemės išpurvintą paklodę, greit susuko ją į žiužį ir plumptelėjo motinai per galvą . | Iš vatos drėgnais pirštais sukami žiuželiai kūdikio nosiai bei ausims valyti . ^ Gero žiùžio su kietu sūriu reik tokiam velnuičiuo Trš. 2. toks žaidimas: Yra toks žaidimas – žiužis: įdūrei nosį į pagalvį, kuris nors tvoja kietai susuktu rankšluosčiu tau per pasturgalį, ir turi atspėti, kas čia toks pasistengė K.Saj. Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai, žiužis ir lauminėsena, kurios ne vien linksmino, bet dar pratino jus guvuman ir skudruman S.Dauk. 3. to žaidimo veikėjas: Eina žiùžis aplinkui aplinkui, neša rankoj bindžiką, bindžiką, kas nenori kailin gaut, tai tas turi greit keliaut Snt. 4. šieno, šiaudų ir pan. grįžtė: Vienas pliką pasturgalį priš langus, o dvijuo degina žiužiùs iš šalių, ir apšvieta tą pasturgalį (vaikinų išdaigos) Yl. Vienam reikia deginti, kitam turėti gatavus žiužiùs [kiaulę svilinant] KlvrŽ. Susisukęs šieno žiužį, Juška ilgai trynė tą vietą, bet vis vien liko murzina, nubrėžinta dėmė . | Duok susisukti žiužį tabokos Šts. 5. žr. žiožė 1: Tų žalčių galvos – žiùžiai geltonais plekiais Skr. 6. prk. netikėtas įvykis, poveikis: Žiùžis žmoguo – pamoka, daba lepūnai, žmogpjovos paliko [jauni] Krš.netikėtas smūgis: Katras čia iš vaikesų nesam gavę žiùžių i bukulų Krš.
◊ žiùžį mùšti (pamùšti, nèšti NdŽ) NdŽ toks žaidimas: Žiùžį mùšam, kailį išsivanosam Pp. Žaidimų visokių būs: žiùžį mùšti, žiedą dalyti Sd. Žiùžį mùš [liuob] lig ryto Žr. Galėjo par gavėnią žiùžį mùšti, lauminėti Plt. Vakar par patalkį žiùžį mùšo Vkš. Vakar vakarą mes ir žiùžį mùšom Brs. Visokių žaidimų liuob sugalvos, par pakaitį žiužiùs mùš Lnk. Pašoko, padainiavo i žiùžį pamušė, viską, kas tiko Krt. Nė vienas nemokėjo nė skaityti, nė rašyti, žiùžį pamùš, ka susieis Gd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • žiužis — žiúžis dkt. Žaidėjas pàėmė žiùžį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žiužis — 2 žiùžis sm. (2), žiužỹs (4) 1. vk. ugnis, karštis: Neimk, Beniuk, žiužỹs Grš. 2. pikčiurna: Geras žiùžis iš tavę Gdl. Neik tu prie jo, matai – žiužỹs Snt. Kaip žiužỹs – nė prieit prie jo negalì Snt. Kas tokį žiùžį gali užaugyt Grš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bindžikas — biñdžikas sm. (1), bindžìkas (2) susuktas skuduras su mazgu mušti (žaidžiant), žiužis: Neša žiužė biñdžiką, biñdžiką; kas nenori su juo gaut, tai tas turi greit keliaut (žaidžiant dainuojama) Gs. ║ šiaip įrankis mušti: Gausi, vaike, biñdžikų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burbuliukas — burbuliùkas sm. (2) 1. bot. burbulis (Trollius europaeus): Apie jo sodybą burbuliùkai auga, dar senelio sodinti Slč. Eikiam, sesės, į kalnelį burbuliùkų pasiskinti Krp. 2. prk. degtinės stiklelis: Na, dar po vieną burbuliùką išmesim, ar ką!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dudė — dùdė sf. (2) 1. Š, Mšk toks pantis, vartojamas naktigonių, žaidžiant tokį žaidimą, žiužis: Į ratą susėda, par kojas eina – ta dùdė Sk. 2. scom. plg. dūda 10: Eik, tu dude, ką čia niekus plepi! Rdm. ◊ dùdę mùšti Sk žaisti tokį žaidimą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lauminėsena — laũminėsena sf. (1) žr. lauminėjimas 1: Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai, žiužis ir lauminėsena, kurios ne vien linksmino, bet dar pratino juos gyvuman ir skudruman… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ožkapilė — ožkapìlė sf. (2) DŽ toks žaidimas, žiužis: Pailsę bildu bildu susmukom į trobą ir pradėjom su ožkapile terlioties M.Valanč. ◊ ožkapìlę dègti Užv; Žem toks žaidimas (žiužį mušti). ožkapìlę pakùrti išlupti kailį: Aš tau tokią ožkapìlę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasturka — ×pasturka (sl.) sf. susuktas rankšluostis, žiužis; plg. pastaranka 1: Žaidėjai sustoja ratu, vienas eina aplinkui ir nešasi pasturką LTR(Kp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pilynė — ×pìlynė (plg. l. piła) sf. (1) NdŽ, Krtn, pỹlynė (1) Skd, Grg, pỹlinė (1), pìlinė (1); SD250, Q67, Lex229, CI229, R51, Sut nuveltas ar guminis sviedinys, kamuolys: Še, tau pỹlynę nupirkau Skuode Ms. Mesk man pilynę! Rs. Iš plaukų nuvelta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suopynė — suõpynė sf. (1) NdŽ, Akm, Rt, Als, Krtn, Sr, suopynė (1) Kv; Lks, Lž, Lkž sūpuoklės, sūpynės: Pasiek suõpynę, pasisuopuosma KlvrŽ. Iškrito iš suõpynės Vkš. Par Velykas pasidirbsma suõpynę Vkš. Liuob prisiriš visokių suõpynių i iškris, i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”